Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ...

[ 26-03-2567 ] Hits:163

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบกเเละจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบกเเละจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 22-03-2567 ] Hits:179

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย เปิดโครงการส่งเสริมศาสนา จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกุดประทาย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทายนำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมศาสนา จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกุดประทาย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 21-03-2567 ] Hits:100

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย นำผลงานกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ…

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมี นายเสฎฐวุฒิ กลิ่นบัว กำนันตำบลกุดประทาย และ...

[ 14-03-2567 ] Hits:123

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ