Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ...

[ 14-05-2567 ] Hits:171

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567...

[ 24-04-2567 ] Hits:185

ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดยนายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาแทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา อสม. ผู้สูงอายุ ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลกุดประทาย...

[ 17-04-2567 ] Hits:217

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง อพปร. ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567...

[ 11-04-2567 ] Hits:238

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ