Hot News :

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 08-06-2566 ] Hits:100

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีประชุมอำเภอเดชอุดม

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีประชุมอำเภอเดชอุดม

[ 03-06-2566 ] Hits:198

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 26-05-2566 ] Hits:20

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย จำนวน 61…

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย จำนวน 61 ถุง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมี กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน...

[ 12-05-2566 ] Hits:259

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ