Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดประทายนำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้แพ็คถุงยังชีพแจกจ่ายให้ผู้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 16 กรกฎาคม  2564 เทศบาลตำบลกุดประทายนำโดย นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร  สภาเทศบาลตำบลกุดประทาย และพนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แพ็คถุงยังชีพ  เวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายให้ผู้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเขตตำบลกุดประทาย

[ 16-07-2564 ] Hits:5

เทศบาลตำบลกุดประทายออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   เทศบาลตำบลกุดประทายออกพ่นยาฆ่า่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามพื้นที่เสืี่ยงภายในตำบลกุดประทาย

[ 07-07-2564 ] Hits:8

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564

     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564   โดยร่วมกันปลูกต้นมะค่า  จำนวน  50  ต้น   ณ  บริเวณเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 16-06-2564 ] Hits:22

เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แสดงเจตจำนงสุจริต ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต

 นายวิทยา   สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง ได้แสดงเจตจำนงสุจริต ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2564

[ 25-05-2564 ] Hits:39

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ