Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรี นายสุเทพ สอนสา รองนายกเทศมนตรี นายอุดม ขนทอง ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พร้อม พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-10-2566 ] Hits:2104

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดบ้านกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดบ้านกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 18-10-2566 ] Hits:535

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-10-2566 ] Hits:214

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning…

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านแสนสุข ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-09-2566 ] Hits:1019

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ