Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 - ตำบลครั่ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 - ตำบลครั่ง

[ 29-06-2565 ] Hits:5

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันสาธารณภัย/อปพร. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

[ 24-06-2565 ] Hits:43

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 24-06-2565 ] Hits:12

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 30-05-2565 ] Hits:295

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ