Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning…

ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านแสนสุข ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-09-2566 ] Hits:378

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดประทาย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

[ 12-09-2566 ] Hits:1175

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลกุดประทาย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

[ 12-08-2566 ] Hits:36

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุดประทาย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

[ 28-07-2566 ] Hits:62

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ