Hot News :

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดประทายได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ครั้งแรก โดยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดประทายได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ครั้งแรก โดยนายธรรมนูญ  แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม

[ 07-05-2564 ] Hits:3

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ฯ ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-05-2564 ] Hits:18

เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมใจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

     เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมใจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

[ 26-04-2564 ] Hits:12

วันที่ 21 เมษายน 2564 งานสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกัน ฯ อปพร. และจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ณ แก่งเสือคอยเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการจัดการขยะ

      วันที่ 21 เมษายน 2564 งานสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกัน ฯ อปพร. และจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ณ แก่งเสือคอย บ้านคำนาแซง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการจัดการขยะ

[ 21-04-2564 ] Hits:12

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ