สภาเทศบาล

นายอุดม ขนทอง

ประธานสภาเทศบาล

นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ

รองประธานสภาเทศบาล

นายชัชนันท์ สายบุญ

เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายทองแดง ชาแฉะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวนกกูล วงษ์อาจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางแต่ง แสนเสาร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุบรรณ บุญรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสมจิตร ทองวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอุดม ขนทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชัชนันท์ สายบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมบูรณ์ คำอุด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายทรงพล วงษ์วัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางอุไร วิฑูรย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธีรศักดิ์ ปากม่วง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ