กองคลัง

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 083-3838958


พนักงานเทศบาล

นางสาวจิราพร วามะกรรณ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวบุญนิสา สุดถนอม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายสงการ อ้วนเต็ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสัจภรณ์ ชานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุพัตรา ศรีไชย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพยอม กะมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ