กองช่าง

นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 085-6356884


พนักงานเทศบาล

นายกิจจา กมุทชาติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มือถือ 084-0351161

นายกิตติ จันทร์ปรีดา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศราวุธ จินามณี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพินิจ ไชยหงษ์คำ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
มือถือ 088-3638327

นางสาววิจิตรา วิระมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ