ข่าวกิจกรรม

ในวันที่12 พฤศจิกยน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ เทศบาลตำบลกุดประทาย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ที่ไปฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 แล้ว ในวันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ทั้งหมด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.ปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษาได้ทำพิธีเปิด ศูนย์แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลกุดประทายแปลงนายถาวร บุญชิต  ผญบ.ม6 บ.หนองคู  กิจกรรมในพิธีเปิดฯ 1.ปลูกต้นไม้ 2.เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม/จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150  ราย 

วันที่  3 เดือน พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ท่านปลัดเทศบาล  ผอ.กองช่าง ผอ.คลัง ผอ.กองศึกษา หัวสำนักปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยท่านสท.ทองแดง ชาแฉะ ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการทางสายตา  ตามาตราการให้การช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบโรควิด19 จำนวน 8 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ต้องการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ที่ไปฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 แล้ว ในวันที่ 7 กันยายน 2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ทั้งหมด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฬม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 ถึง 28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ