Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้น เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดยนายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอย และคณะ อสม. ร่วมฟ้อนรำกิจกรรม "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง รพ.สต.บ้านนาทุ่ง รพ.สต.บ้านโนนกอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนขาม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการฝึกอาชีพทำกาวดักแมลงจากยางพาราและน้ำยางล้างจาน แซมพูสระผมจากใบต้นหมี่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพาราบ้านคำนาแซงแปลงใหญ่ กลุ่มสตรีตำบลกุดประทาย

เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ผ่านระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบถัดไป)

เทศบาลตำบลกุดประทาย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการร่วมแสดงจุดยืน“NO GIFT POLICY” และประกาศเจตนารมณ์การแสดงเจตนาต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดประทาย

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีประชุมอำเภอเดชอุดม

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ