ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชาตรี พิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี-ข้าวจี่ยักษ์(บันลือโลก) ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธรัตนมุนิศรีเมืองดช วัดแสงเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราธานี

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.ปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษาได้ทำพิธีเปิด ศูนย์แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลกุดประทายแปลงนายถาวร บุญชิต  ผญบ.ม6 บ.หนองคู  กิจกรรมในพิธีเปิดฯ 1.ปลูกต้นไม้ 2.เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม/จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150  ราย 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

 

นายทรงพล วงษ์วัน ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย  เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยได้เชิญคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ผู้แทนประชาคมตำบลกุดประทาย ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ตำบลกุดประทาย ผู้ทรงคุณวุฒิในตำบลกุดประทาย ร่วมกันกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกุดประทายและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ต้องการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ที่ไปฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 แล้ว ในวันที่ 7 กันยายน 2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ทั้งหมด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฬม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ