ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันสาธารณภัย/อปพร. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชุนตำบลกุดประทายตามหลัก 3Rs

ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯเเละสมาชิกสภาฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานป้องกันฯพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเเละสมาชิก อปพร.ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2565 ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายค่ะ 

ใวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นำโดย นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าฝ่ายปกครองเเละงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 105 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย  นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย  เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุม โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดประทาย ที่จะขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมตำบลกุดประทาย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10  พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดประทาย  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี หากได้รับความเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้นำโครงการที่เพิ่มเติมไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ