ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกุดประทายส่งเสริมความโปร่งใส

 นายวิทยา   สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง ได้แสดงเจตจำนงสุจริต ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2564

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา   สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 เขต  ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้เข้ากิจกรรมเดินรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยเริ่มจากเทศบาลตำบลกุดประทาย สิ้นสุดที่ศาลาประชาคมบ้านเหล่า หมู่ที่ 13

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดประทายได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ครั้งแรก โดยนายธรรมนูญ  แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ