ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 9 กันยายน 2564โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ต้องการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ที่ไปฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 แล้ว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ทั้งหมด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

ในวันที่ 7 กันยายน 2564โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ต้องการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

ในวันที่ 19 ส.ค 2564 เวลา 13.00 น.ท่านเกริกชัย  ผ่องแผ้ว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทายที่เข้าตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิท-19 เริงรุก เพื่อลดการการแออัด รวดเร็ว โดยรับบริการจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขต 10 โดยการปฎิบัติงานของทีมรถตรวจคัดกรองโควิด-19 เคลื่อนที่ จาก สคร.(หน่วยพระราชทาน) ซึ่งมีประชาชนเข้ารับการตรวจ 441 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

 ในวันที่ 13 ส.ค 2564 เวลา 09.30 น.นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาลฯ/พนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของเเผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย โดย ปลูกต้นมะค่า ต้นประดู่ เเละต้นสัก  ซึ่งเป็นต้นไม้ที่หายาก  และเพื่อออกถึงความจงรักภัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ