ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมใจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

      วันที่ 21 เมษายน 2564 งานสาธารณสุข ร่วมกับงานป้องกัน ฯ อปพร. และจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ณ แก่งเสือคอย บ้านคำนาแซง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการจัดการขยะ

เทศบาลตำบลกุดประทายตั้งจุดตรวจบริการประชาชน 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 2 จุด จุดที่ 1 บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 และจุดที่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8
เทศบาลตำบลกุดประทายขอเชิญชวนทุกท่านชมสระบัวที่ออกดอกสวยงาม ณ สระหลังเทศบาลตำบลกุดประทาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

      ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปี2564

      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีที่เถลิงถวัลย์ราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ