ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 1 สิงหาคม  2564   นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชุน (ศูนย์พักคอย) เทศบาลตำบลกุดประทาย ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย  เพื่อ เป็นสถานที่รองรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โรคโควิด 19 กรณี ผู้ป่วยยืนยัน  COVID-19    เพื่อดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล

วันที่ 30 กรกฎาคม  2564   เวลา 10.00 น. นายธรรมนูญ  แจ่มใส  นายอำเภอเดชอุดม  ได้ทำพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชุน (ศูนย์พักคอย) เทศบาลตำบลกุดประทาย ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย  เพื่อ เป็นสถานที่รองรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โรคโควิด 19 กรณี ผู้ป่วยยืนยัน  COVID-19    เพื่อดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล

วันที่ 16 กรกฎาคม  2564 เทศบาลตำบลกุดประทายนำโดย นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร  สภาเทศบาลตำบลกุดประทาย และพนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แพ็คถุงยังชีพ  เวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายให้ผู้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเขตตำบลกุดประทาย

   เทศบาลตำบลกุดประทายออกพ่นยาฆ่า่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามพื้นที่เสืี่ยงภายในตำบลกุดประทาย

     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564   โดยร่วมกันปลูกต้นมะค่า  จำนวน  50  ต้น   ณ  บริเวณเทศบาลตำบลกุดประทาย

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ