ฝายน้ำล้นห้วยอีเขียว

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 22:48

       ฝายน้ำล้นห้วยอีเขียว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนกอย ติดถนนทางหลวงชนบท หมํายเลข 4213 เป็นฝายกันคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างขึ้น โดยเทศบําลตําบลกุดประทาย ขนาดความสูง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร กั้นลํา น้ำห้วยอีเขียวที่ไหลผ่านมาทางทิศตะวันออกผ่านบ้านโนนกอย เพื่อไหลลงลําโดมใหญ่ ในช่วงฤดูฝน ห้วง เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ระดับน้ำจะสูงขึ้นผ่านระดับสันฝายเกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็ก เหมาะสําหรับนั่งชมหรือพักผ่อนเล่นน้ำตามโขดหินที่ลดลั่นกัน

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ