นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทายและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการประพฤติปฏิบัติตน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การเสริมสร้

วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 13:29

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ