ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ไปสะพานไม้บ้านโนนสว่าง

วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2564 14:41

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ไปสะพานไม้บ้านโนนสว่าง ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินราคากลาง 194,000บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ