กิจกรรมแสดงเจตนาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสให้นักเรียน นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 13:53

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ