ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ - บ้านโนนเจริญ ห่มู ที่ ๑๖ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 11:07

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตําบลกุดประทาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ